Systematyka Gleb Polski 2011

Soil Classification of Poland 2011

 

 

[Systematyka gleb Polski. 2011. Soil Science Annual (Roczniki Gleboznawcze) 62, 3: 5-142]

(Kliknij obrazek aby otworzyć okno informacji o glebie. Click the picture to get info about the soil)

Przy tworzeniu strony wykorzystano m.in. fotografie i opisy odkrywek glebowych wykonanych w ramach projektu badawczego 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2012/05/B/NZ9/03389).  

      

Typ gleby - Soil type Podtyp gleby - Soil sub-type  Przykład - Example.......

Rząd 1. Gleby inicjalne *** Order 1. Initially developed soils
.
1.1. Gleby inicjalne skaliste
WRB: Lithic Leptosols

Litosole
WRB: Lithic/Nudilithic Leptosols
 
Rędziny inicjalne skaliste
WRB: Calcaric Lithic/Nudilithic Leptosols
1.2. Gleby inicjalne rumoszowe
WRB:  Hyperskeletic Leptosols
Gleby inicjalne rumoszowe bezwęglanowe
WRB:  Hyperskeletic Leptosols

Rędziny rumoszowe
WRB:  Calcaric Hyperskeletic Leptosols
1.3. Gleby inicjalne erozyjne
WRB: Dystric/Eutric Regosols
-
1.4. Gleby inicjalne akumulacyjne
WRB: Dystric/Eutric Fluvisols
-

Rząd. 2. Gleby słabo ukształtowane  ***  Order 2. Weakly developed soils
.
2.1. Rankery
WRB: Leptosols
Rankery typowe
WRB: Dystric/Eutric Skeletic Leptosols
Rankery butwinowe
WRB: Dystric Folic Leptosols
Rankery z cechami bielicowania
WRB: Dystric Skeletic Leptosols (Protospodic)
Rankery z cechami brunatnienia
WRB: Cambic Skeletic Leptosols
2.2. Rędziny właściwe
WRB: Calcaric/Dolomitic Leptosols
Rędziny właściwe typowe
WRB: Calcaric/Dolomitic Leptosols

Rędziny właściwe butwinowe
WRB: Calcaric/Dolomitic Folic Leptosols
2.3. Pararędziny
WRB: Calcisols
Pararędziny typowe
WRB: Haplic Calcisols
Pararędziny z cechami brunatnienia
WRB: Cambic Calcisols
2.4. Arenosole
WRB: Dystric Arenosols
-
2.5. Mady właściwe
WRB: Dystric/Eutric (Gleyic) Fluvisols
-
2.6. Gleby słabo ukształtowane erozyjne
WRB: Dystric/Eutric Regosols
-

Rząd 3. Gleby brunatnoziemne  ***  Order 3. Brown earths
.
3.1. Gleby brunatne eutroficzne
WRB: Eutric Cambisols
Gleby brunatne eutroficzne typowe
WRB: Endocalcaric Cambisols
Gleby brunatne eutroficzne próchniczne
WRB: Eutric Cambisols (Humic)
Gleby brunatne eutroficzne wyługowane
WRB: Eutric Cambisols
 
Gleby brunatne eutroficzne opadowo-glejowe
WRB: Eutric Stagnic Cambisols
Gleby brunatne eutroficzne gruntowo-glejowe
WRB: Eutric Gleyic Cambisols
Gleby brunatne eutroficzne z cechami vertic
WRB: Eutric Vertic Cambisols
3.2. Gleby brunatne dystroficzne
WRB: Dystric Cambisols 
Gleby brunatne dystroficzne typowe
WRB: Dystric Cambisols
Gleby brunatne dystroficzne próchniczne
WRB: Dystric Cambisols (Humic)
Gleby brunatne dystroficzne z cechami bielicowania
WRB: Dystric Cambisols (Alumic)
Gleby brunatne dystroficzne opadowo-glejowe
WRB: Dystric Stagnic Cambisols
Gleby brunatne dystroficzne gruntowo-glejowe
WRB: Dystric Gleyic Cambisols
Gleby brunatne dystroficzne z cechami vertic
WRB: Dystric Vertic Cambisols
3.3. Mady brunatne
WRB: Fluvic Cambisols
Mady brunatne typowe
WRB: Fluvic Cambisols
Mady brunatne oglejone
WRB: Fluvic Gleyic Cambisols
3.4. Rędziny brunatne
WRB: Dolomitic/Calcaric Cambisols 
Rędziny brunatne typowe
WRB: Dolomitic/Calcaric Cambisols 
Rędziny czerwonoziemne
WRB: Dolomitic/Calcaric Chromic Cambisols 

Rząd 4. Gleby rdzawoziemne  ***  Order 4. Rusty soils
.
4.1. Gleby rdzawe
WRB: Brunic Arenosols
Gleby rdzawe typowe
WRB: Brunic Arenosols
 
Gleby rdzawe z cechami bielicowania
WRB: Albic Brunic Arenosols
Gleby rdzawe gruntowo-glejowe
WRB: Brunic Gleyic Arenosols
Gleby ochrowe
WRB: Rubic Arenosols
Gleby ochrowe typowe
WRB: Rubic Arenosols

Rząd 5. Gleby płowoziemne *** Order 5. Soils with clay translocation
.
5.1. Gleby płowe
WRB: Luvisols/Alisols/Stagnosols
Gleby płowe typowe
WRB: Haplic Luvisols (Cutanic)

Gleby płowe spiaszczone
WRB: Albic Luvisols (Epiarenic, Cutanic)
Gleby płowe spiaszczone oglejone
WRB: Albic Gleyic Luvisols (Epiarenic, Cutanic)
Gleby płowe opadowo-glejowe
WRB: Stagnic Luvisols (Cutanic)
Gleby płowe gruntowo-glejowe
WRB: Gleyic Luvisols (Cutanic)
Gleby płowe z poziomem agric
WRB: Albic Luvisols (Aric, Cutanic)
Gleby płowe próchniczne
WRB: Haplic Luvisols (Humic)
Gleby płowe piaszczyste
WRB: Lamellic Luvisols (Arenic)
Gleby płowe z cechami brunatnienia
WRB: Haplic Luvisols (Cambic)
 
Gleby płowe z cechami bielicowania
WRB: Albic Alisols

Gleby płowe z cechami glossic
WRB: Albic Retisols
Gleby płowe z cechami vertic
WRB: Vertic Luvisols
5.2. Gleby płowe zaciekowe
WRB: Retisols/Stagnosols/Planosols
Gleby płowe zaciekowe typowe
WRB: Albic Retisols (Cutanic)
Gleby płowe zaciekowa spiaszczone
WRB: Albic Retisols (Epiarenic, Cutanic)
Gleby płowe zaciekowa opadowo-glejowa
WRB: Stagnic Retisols or Luvic Stagnosols
 
Gleby płowe zaciekowa gruntowo-glejowa
WRB: Gleyic Retisols
Gleby płowe zaciekowa z poziomem agric
WRB: Albic Retisols (Aric)
Gleby płowe zaciekowa próchniczne
WRB: Stagnic Retisols (Humic)
Gleby płowe zaciekowa z cechami brunatnienia
WRB: Neocambic Retisols
Gleby płowe zaciekowa z cechami bielicowania
WRB: Albic Retisols (Alumic)
Gleby płowe zaciekowa z cechami vertic
WRB: Eutric Retisols (Vertic)
5.3. Gleby płowe podmokłe
WRB: Eutric Gleysols (Luvic, Uterquic)
Gleby płowe podmokłe typowe
WRB: Eutric Gleysols (Luvic, Uterquic)
Gleby płowe podmokłe próchniczne
WRB: Eutric Gleysols (Humic, Luvic, Uterquic)

Rząd 6. Gleby bielicoziemne   ***  Order 6. Podzols
.
6. 1. Gleby bielicowe
WRB: Entic Podzols
and Albic Podzols with A horizon
Gleby bielicowe typowe
WRB: Entic Podzols
and Albic Podzols with A horizon
 
Gleby bielicowe orsztynowe
WRB: Ortsteinic Podzols
Gleby glejobielicowe typowe
WRB: Gleyic Podzols
or Spodic Gleysols
Gleby glejobielicowe orsztynowe
WRB: Gleyic Ortsteinic Podzols
Gleby glejobielicowe murszaste
WRB: Umbric Gleyic Podzols
Gleby glejobielicowe torfiaste
WRB: Umbric Gleyic Podzols
6.2. Bielice
WRB: Albic Podzols (lacking A horizon)
Bielice typowe
WRB: Albic Podzols
 
Bielice orsztynowe
WRB: Albic Ortsteinic Podzols
Stagnobielice
WRB: Stagnic Albic Podzols
Glejobielice typowe
WRB: Gleyic Albic Podzols
or Spodic Gleysols
Glejobielice orsztynowe
WRB: Gleyic Albic Ortsteinic Podzols

Rząd 7. Gleby czarnoziemne  ***  Order 7. Black earths
.
7.1. Czarnoziemy
WRB: Chernozems
Czarnoziemy typowe
WRB: Haplic Chernozems
Czarnoziemy kumulacyjne
WRB: Haplic Chernozems (Pachic)
Czarnoziemy z poziomem cambic
WRB: Haplic Chernozems (Cambic)
Czarnoziemy z poziomem argic
WRB: Luvic Chernozems
Czarnoziemy z cechami opadowo-glejowymi
WRB: Haplic Chernozems (Stagnic)
7.2. Czarne ziemie
WRB: Phaeozems, Chernozmes and Umbrisols with strong gleyic or stagnic properties
Czarne ziemie typowe
WRB: Gleyic Phaeozems
or Gleyic Chernozems
or Mollic Gleysols
Czarne ziemie kumulacyjne
WRB: Gleyic Phaeozems (Pachic)

Czarne ziemie z poziomem cambic
WRB: Cambic Gleyic Phaeozems
Czarne ziemie z poziomem argic
WRB: Luvic Gleyic/Stagnic Phaeozems
Czarne ziemie z poziomem calcic
WRB: Gleyic Calcic Chernozems
Czarne ziemie wyługowane
WRB: Gleyic Phaeozems
Czarne ziemie glejowe
WRB: Mollic Gleysols
Czarne ziemie murszate
WRB: Gleyic Umbrisols (Arenic)
7.3. Rędziny czarnoziemne
WRB: Rendzic Phaeozems
Rędziny czarnoziemne typowe
WRB: Rendzic Phaeozems
Rędziny czarnoziemne z cechami brunatnienia
WRB: Cambic Rendzic Phaeozems
Rędziny czarnoziemne opadowo-glejowe
WRB: Gleyic Rendzic Phaeozems
7.4. Mady czarnoziemne
WRB: Fluvic Phaeozems/Umbrisols
Mady czarnoziemne typowe
WRB: Fluvic Phaeozems/Umbrisols
Mada czarnoziemna
Mady czarnoziemne z cechami brunatnienia
WRB: Cambic Fluvic Phaeozems
7.5. Gleby deluwialne czarnoziemne
WRB: Phaeozems and Umbrisols (Colluvic)
Gleby deluwialne czarnoziemne typowe
WRB: Haplic Phaeozems (Colluvic)
Gleby deluwialne czarnoziemne kumulacyjne
WRB: Haplic Phaeozems (Colluvic, Pachic)
7.6. Gleby murszaste
WRB: Umbric Gleysols, Umbrisols
Gleby murszaste typowe
WRB: Umbric Gleysols (Arenic)
or Gleyic Umbrisols (Arenic)
Gleby żelazisto-murszaste
WRB: Umbric Gleysols (Arenic, Ferric)
Gleby murszowate
WRB: Umbric Gleysols (Arenic, Humic)

Rząd 8. Gleby glejoziemne *** Order 8. Gleyed soils
.
8.1. Gleby glejowe
WRB: Gleysols
Gleby glejowe typowe
WRB: Dystric/Eutric Gleysols

Gleby torfiasto-glejowe
WRB: Dystric Gleysols (Humic)
Gleby torfowo-glejowe
WRB: Histic Gleysols

Gleby mułowo-glejowe
WRB: Histic Gleysols (Limnic)
Gleby murszowo-glejowe
WRB: Histic Gleysols (Drainic)
 

Rząd 9. Vertisole *** Order 9. Vertisols
.
9.1. Vertisole dystroficzne
WRB: Haplic Vertisols (Dystric)
.
9.2. Vertisole eutroficzne
WRB: Calcic Vertisols
.
9.3. Vertisole próchniczne
WRB: Calcic Vertisols (Humic)
.

Rząd 10. Gleby organiczne *** Order 10. Organic soils
.
10.1. Gleby torfowe fibrowe
WRB: Fibric Histosols
Gleby torfowe fibrowe typowe
WRB: Fibric Histosols
Gleby torfowe hemowo-fibrowe
WRB: Fibric Epihemic Histosols
Gleby torfowe limnowo-fibrowe
WRB: Fibric Episapric Histosols
10.2. Gleby torfowe hemowe
WRB: Hemic Histosols
Gleby torfowe hemowe typowe
WRB: Hemic Histosols

Gleby torfowe saprowo-hemowe
WRB: Hemic Episapric Histosols
Gleby torfowe fibrowo-hemowe
WRB: Hemic Endofibric Histosols
Gleby torfowe limnowo-hemowe
WRB: Hemic Histosols (Limnic)
Gleby torfowe hemowe zamulone
WRB: Hemic Histosols (Mineralic)
Gleby torfowe hemowe płytkie
WRB: Hemic Histosols
10.3. Gleby torfowe saprowe
WRB: Sapric Histosols
Gleby torfowe saprowe typowe
WRB: Sapric Histosols
 
Gleby torfowe fibrowo-saprowe
WRB: Sapric Endofibric Histosols
Gleby torfowe hemowo-saprowe
WRB: Sapric Endohemic Histosols
Gleby torfowe limnowo-saprowe
WRB: Sapric Histosols (Limnic)
Gleby torfowe saprowe zamulone
WRB: Sapric Histosols (Mineralic)

Gleby torfowe saprowe płytkie
WRB: Sapric Histosols
10.4. Gleby organiczne ściółkowe
WRB: Folic Histosols
Gleby organiczne ściółkowe typowe
WRB: Folic Mawic Histosols
Gleby organiczne ściółkowe płytkie na skałach litych
WRB: Folic Rockic Histosols
10.5. Gleby organiczne limnowe
WRB: Eutric Histosols (Limnic)
Gleby organiczne limnowe typowe
WRB: Eutric Histosols (Limnic)
Gleby organiczne hemowo-limnowe
WRB: Hemic Histosols (Limnic)
Gleby organiczne węglanowo-limnowe
WRB: Sapric Histosols (Calcaric, Limnic)
10.6. Gleby murszowe
WRB: Murshic Histosols 
Gleby organiczne fibrowo-murszowe
WRB: Murshic Endofibric Histosols
Gleby organiczne hemowo-murszowe
WRB: Murshic Endohemic Histosols
Gleby organiczne saprowo-murszowe
WRB: Murshic Endosapric Histosols
Gleby organiczne limnowo-murszowe
WRB: Murshic Histosols (Limnic)

Rząd 11. Gleby antropogeniczne  ***  Order 11. Antropogenic soils
.
11.1. Gleby kulturoziemne
WRB: Anthrosols
Plaggosole
WRB: Plaggic Anthrosols
Hortisole
WRB: Hortic Anthrosols
Anthrosole
WRB: Hortic Anthrosols
or Haplic Phaeozems (Anthric, Pachic)
Rigosole
WRB: Haplic Phaeozems (Anthric, Pachic)
or Haplic Umbrisols (Anthric, Pachic)
11.2. Gleby industrioziemne
WRB: Spolic Technosols
Gleby industrioziemne inicjalne
WRB: Spolic Technosols (Protic)
 
Gleby industrioziemne próchniczne
WRB: Spolic Technosols (Humic)
Gleby industrioziemne przekształcone chemicznie
WRB: Spolic Technosols (Toxic)
11.3. Gleby urbiziemne
WRB: Urbic Technosols, Ekranic Technosols
Gleby urbiziemne inicjalne
WRB: Urbic Technosols
Urbic Technosols
Gleby urbiziemne próchniczne
WRB: Urbic Technosols (Humic)

Gleby urbiziemne przekształcone chemicznie
WRB: Urbic Technosols (Toxic)
Ekranosole
WRB: Ekranic Technosols
Ekranosols
11.4. Gleby słone i zasolone
(salt-affected soils)
........................................................................


 S80

Cezary Kabała

strona główna

Instytut Nauk o Glebie

i Ochrony Środowiska

Uniwersytet

Przyrodniczy

Wrocław