Gleby Dolnego Śląska i Sudetów

...

Soils of south-west Poland

(Lower Silesia region and the Sudetes Mountains)

 

 

Wertisole

Vertisols

 

 


Numer profilu
Soil ID
S67
Położenie
Situation
Duszniki Zdrój, pow. Kłodzko
Duszniki, Klodzko county
540 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Wertisol eutroficzny
FAO WRB 2014 Haplic Vertisols (Mesotrophic, Stagnic)
Soil Taxonomy Aeric Epiaquerts
Skała macierzysta
Parent material
deluwium zwietrzelin mułowca
colluvium of mudstone saprolites 
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
ił zwykły
C
 Systematyka
Gleb Polski

Polish Soil Classification 
Gleby Dolnego Śląska
Soil of the
Lower Silesia
Gleby inicjalne
i słabo ukształtowane

Leptosols
Gleby brunatno- ziemne
Cambisols
Gleby rdzawo- ziemne
Arenosols
Gleby płowo- ziemne
Luvisols
Alisols Albeluvisols
Gleby bielico- ziemne
Podzols
Gleby czarno-
ziemne
Chernozems Phaeozems
Gleby  organiczne
Histosols
Gleby antropo- geniczne
Anthrosols
Technosols


Cezary Kabała

strona główna

Instytut Nauk o Glebie

i Ochrony Środowiska

Uniwersytet

Przyrodniczy

Wrocław