Mariusz Grządziel- strona domowa

dr Mariusz Grządziel
Katedra Matematyki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 53, 50357 Wrocław
email: mariusz.grzadziel(at)up.wroc.pl

Materiały dydaktyczne

1-szy rok Bioinformatyki
1-szy rok Gospodarki Przestrzennej