dr Paweł Misiak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Katedra Fizyki i Biofizyki 

ul. Norwida 25
Wrocław
pok. 238
 
tel. 713205293
pawel.misiak@up.wroc.pl


Konsultacje

śr. 12:00-13:00, pt 11:00-12:00
pok. 238


DYDAKTYKA


Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych
(formularze sprawozdań, papier mm itd.)

* * *

Terminy egzaminu z fizyki dla kierunków
Inżynieria Środowiska, Inżynieria Bezpieczeństwa i Inżynieria i Gospodarka Wodna

Zakres materiału na egzaminu z fizyki dla kierunków
Inżynieria Środowiska, Inżynieria Bezpieczeństwa i Inżynieria i Gospodarka Wodna
Publikacje