Informacje, komunikaty......


 

Informacje dla studentów kierunku:

 

Data informacji Treść
23.05.2018 Studenci Kierunku Geodezja i Kartografia, rok II (semestr 4), Wszystkie grupy oraz rok 1 (semestr 2 grupa "awansem")

W dniu 24.05.2018 (piątek) odbędą się ćwiczenia terenowe we Wrocławiu - ul. Pawłowicka.  Informacje szczegółowe są tutaj  

11.05.2016 Studenci Kierunku Rolnictwo, rok I, semestr II, Studia niestacjonarne, Grupa 1 i 3

Został przesunięty termin poprawy kolokwium z dnia 15.05.2016 na dzień 22.05.2016 bezpośrednio po ćwiczeniach z Biochemii i Fizjologii Roślin, (grupa 3 - godzina 14:00, grupa 1 godzina 15.30), możliwe są również inne terminy po indywidualnym uzgodnieniu pocztą e-mail.

 

   
   
stat4u