Kontakt:

 

dr inż. Przemysław Woźniczka

**************************************

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

ul. Grunwaldzka 53

50-357 Wrocław

**************************************

tel. +48 71 3205 625

 

e-mail: przemyslaw.wozniczka@up.wroc.pl - w tytule wiadomości proszę wpisać Student:

            pwoz1234@gmail.com

**************************************