SKALENIE POTASOWE

Skalenie potasowe są składnikami wielu jasnych, bogatych w krzemionkę skał

magmowych i metamorficznych. Uczestniczą również w budowie niektórych skał osadowych jako składniki detrytyczne. Skalenie potasowe są cennym surowcem stosowanym w ceramice.

Najważniejszymi przedstawicielami tej grupy minerałów są mikroklin i ortoklaz.

MIKROKLIN K[AlSi3O8]

CECHY MAKROSKOPOWE:

Postać występowania: mikroklin krystalizuje w układzie trójskośnym.

Pokrój kryształów: nie tworzy jednorodnych kryształów.

Barwa: od białej, szarej, żółtawej, poprzez różową , aż po ceglastoczerwoną.

Połysk: szklisty do perłowego.

Rysa: biała.

Twardość: 6,0.

Łupliwość: bardzo dobra.

Gęstość: 2,53 - 2,56 g . cm-3.

WYSTĘPOWANIE

Mikroklin występuje w skałach magmowych takich jak: granity, sjenity, ryolity, trachity,

fojality, fonolity, oraz w skałach metamorficznych (gnejsy) i osadowych (arkozy i szarogłazy)

ORTOKLAZ K[AlSi3O8]

CECHY MAKROSKOPOWE:

Postać występowania: ortoklaz krystalizuje w układzie jednoskośnym.

Pokrój kryształów: grubotabliczkowy.

Barwa: od białej, szarej, żółtawej, poprzez różową , aż po ceglastoczerwoną.

Połysk: szklisty.

Rysa: biała.

Twardość: 6,0 - wzorcowa w skali Mohsa.

Łupliwość: doskonała.

Gęstość: 2,53 - 2,56 g . cm-3.

WYSTĘPOWANIE

Ortoklaz występuje w skałach magmowych takich jak granity, sjenity, ryolity, trachity,

fojaity, fonolity, oraz w skałach metamorficznych (gnejsy) i osadowych (arkozy i szarogłazy). Ortoklaz jest również głównym źródłem potasu glebowego.


Powrót do strony głównej