PIERWIASTKI RODZIME

Pierwiastki rodzime występują w przyrodzie w stanie wolnym. Dzielą się one na:
  1. metale rodzime
  2. metale kruche
  3. metaloidy (niemetale)
 
Metale rodzime odznaczają się najlepszym przewodnictwem elektrycznym i cieplnym.
Wszystkie mają połysk metaliczny. Większość z nich ma barwę srebrzystobiałą lub cynowobiałą, z wyjątkiem złota i miedzi, które posiadają swoiste barwy żółte. Pierwiastki należące do tej grupy mają największe ciężary właściwe, wiele z nich odznacza się wysoką kowalnością i zwykle niewielką twardością. Większość metali rodzimych stanowi cenne surowce gospodarcze np. srebro (Ag), złoto (Au), platyna (Pt), miedź (Cu).
 
Metale kruche - arsen (As), bizmut (Bi), antymon (Sb) i inne pierwiastki rodzime tej grupy,
nie mają większego znaczenia gospodarczego.
 
Metaloidy (niemetale) rodzime różnią od metali zarówno budową wewnętrzną jak i
właściwościami fizycznymi, a także wyglądem zewnętrznym. Największe znaczenie mają wśród nich alotropowe odmiany węgla - grafit i diament oraz siarka.
 
Pierwiastki rodzime nie mają większego znaczenia skałotwórczego i glebotwórczego. Ze
względu na swe wzorcowe właściwości krystalochemiczne oraz ogromną wartość zarówno materialną jak i estetyczną opisany zostanie diament oraz siarka, posiadająca duże znaczenie gospodarcze.
 

DIAMENT C

CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: diament krystalizuje w układzie regularnym.
Pokrój kryształów: ośmiościan, rzadziej sześcian lub 48-ścian.
Barwa: diamenty są bezbarwne i przezroczyste, występują tez odmiany zabarwione (bardzo cenione w jubilerstwie) oraz czarna (carbonado - mający zastosowanie techniczne).
Połysk: diamentowy.
Rysa: biała.
Twardość: 10,0 - wzorcowa w skali Mohsa.
Łupliwość: doskonała.
Gęstość: 3,47 - 3,55 g . cm-1.
WYSTĘPOWANIE
Diamenty eksploatowane są ze złóż pierwotnych i wtórnych. Największe złoża diamentu
znane są przede wszystkim z południowej Afryki (wzdłuż rzeki Vaal i Oranje), Brazylii (Minas Gerais i Bahia), Indii (wschodnia część wyżyny Dekan), Australii (Nowa Południowa Walia) oraz okolic Jakucka (złoża uralskie i syberyjskie).
 

SIARKA RODZIMA S

CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: siarka krystalizuje w układzie rombowym.
Pokrój kryształów: podwójna piramida rombowa w kombinacji z innymi formami prostymi, skupienia ziarniste, zbite, naciekowe lub ziemiste.
Barwa: żółta, brunatnawożółta, zielonawożółta.
Połysk: tłusty, na ścianach kryształu diamentowy.
Rysa: biała, żółtawa.
Twardość: 2,0.
Łupliwość: doskonała.
Gęstość: 2,0 - 2,1 g . cm-1.
Inne cechy: zapala się w temperaturze 270°C.
WYSTĘPOWANIE
Siarka rodzima może gromadzić się jako produkt sublimacji ekshalacji wulkanicznych
(Pozzuoli pod Neapolem, na Etnie, Yellowstone Park w Ameryce Północnej). Większe znaczenie gospodarcze ma jednak siarka pochodzenia osadowego, powstająca na drodze redukcji siarczanów:

2CaSO4 + C + H2O = CaSH2 + CaCO3 + 2CO2,
2CaSH2 + 2CaSO4 + 5CO2 + H2O = 5CaCO3 + 6H2O + 8S

Takie powstawanie siarki odbywa się przy współudziale bakterii beztlenowych
(anaerobowych), zwanych bakteriami siarkowymi. Bakterie te na drodze redukcji siarczanów przeprowadzają procesy oddychania komórkowego. Niektóre bakterie mogą również asymilować siarkę z wód siarkowodorowych. Gromadząc ją w swoich komórkach, dają początek złożom siarki.
Osadowe złoża siarki, powstałe dzięki działalności bakterii znajdują się m.in. w Ameryce
Północnej (Luizjana i Teksas), na Sycylii (prowincje Girgenti i Caltanisette) oraz w Polsce (rejon Tarnobrzegu).


Powrót do strony głównej