Byli sobie trzej Japoni:
Jaksy,
Jaksy Draksy,
Jaksy Draksy Droni.
By³y sobie trzy Japonki:
D¿ipka,
D¿ipka Tripka,
D¿ipka Tripka Rampamponi.
No i oni siê pobrali:
Jaksy z D¿ipk±,
Jaksy Draksy z D¿ipka Tripk±,
Jaksy Draksy Droni z D¿ipk± Tripk± Rampamponi.
No i oni mieli dzieci:
Jaksy z D¿ipk± mieli Toni,
Jaksy Draksy z D¿ipka Tripk± mieli Fud¿i Toni,
Jaksy Draksy Droni z D¿ipk± Tripk± Rampamponi mieli Fud¿i Fud¿i Toni.
 
By³o sobie trzech Chiñczyków:
Jaksa,
Jaksa Draksa,
Jaksa Draksa Droni.
By³y sobie trzy Chinki:
Cypka,
Cypka Drypka,
Cypka Drypka Lampamponi.
No i oni siê pobrali:
Jaksa z Cypk±,
Jaksa Draksa z Cypk± Drypk±,
Jaksa Draksa Droni z Cypk± Drypk± Lampamponi.
No i oni mieli dzieci:
Jaksa z Cypk± Szacha,
Jaksa Draksa z Cypk± Drypk± Szachszaracha,
Jaksa Draksa Droni z Cypk± Drypk± Lampamponi Szachszaracha Droni.
[Do strony domowej]