Informacje dla studentów I roku
-----------------------------------------------------------------------------------

W sekcji „Wyniki kolokwium” zamieszczone są wyniki wraz z punktacją i informacjami o poprawach.