Informacje dla studentów I roku
-----------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!
Ostatnia możliwość porawy oceny niedostatecznej i zaliczenia przedmiotu "Technologie informacyjne" to poniedziałek 17 września w godzinach 9:00-10:00. We wtorek system USOS zostaje zamknięty do wpisywania zaliczeń!

Na ten moment brak mam informacji na temat wpisów osób o następujących numerach indeksów: