Informacje dla studentów I roku
-----------------------------------------------------------------------------------

„Technologia informacyjna” – semestr letni

UWAGA!!!

W pierwszych czterech tygodniach semestru letniego zajęcia z "Technologii informacyjnej" odbywać się będą w formie wykładów zamiast ćwiczeń w następujących terminach i salach (do wyboru; terminy są tak dobrane, że każdej grupie jeden powinien pasować):