AZOTANY
Azotany są związkami łatwo rozpuszczalnymi w wodzie. Występują prawie wyłącznie we
współczesnych utworach obszarów pustynnych o klimacie gorącym. Najważniejsze znaczenie mają: azotan sodu - saletra chilijska i azotan potasu - saletra indyjska

SALETRA CHILIJSKA NaNO3
CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: krystalizuje w układzie trygonalnym.
Pokrój kryształów: rzadko tworzy kryształy, głównie romboedryczne.
Barwa: biała lub szara, czasem czerwonobrunatna lub żółta.
Połysk: szklisty.
Rysa: biała.
Twardość: 1,5 - 2,0.
Łupliwość: brak.
Gęstość: 2,24 - 2,29 g . cm-1.
WYSTĘPOWANIE
Saletra chilijska powstaje w klimacie suchym i gorącym, prawdopodobnie wskutek
biochemicznego rozkładu (utleniania przy udziale bakterii) substancji organicznej, takiej jak guano i mikroorganizmy. Zwykle występuje w skupieniach zbitych, ziarnistych lub w postaci naskorupień i wykwitów.
Minerał ten jest doskonałym nawozem stosowanym w rolnictwie, znalazł również
zastosowanie w przemyśle hutniczym, szklarskim, spożywczym, a także w produkcji tzw. czarnego prochu.
Złoża saletry sodowej o znaczeniu gospodarczym znane są przede wszystkim z Chile
(pustynia Atacama).

SALETRA INDYJSKA KNO3
CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: krystalizuje w układzie rombowym.
Pokrój kryształów: rzadko tworzy kryształy.
Barwa: biała lub szara.
Połysk: szklisty.
Rysa: biała.
Twardość: 2,0.
Łupliwość: brak.
Gęstość: 1,99 g . cm-1.
WYSTĘPOWANIE
Sposób występowania podobny jak u saletry sodowej, której zwykle towarzyszy. Złoża
saletry potasowej o znaczeniu gospodarczym są już wyczerpane.


Powrót do strony głównej