KRZEMIANY SZKIELETOWE (PRZESTRZENNE)

Krzemiany szkieletowe stanowią produkt najsilniejszej kondensacji tetraedrów, które łączą
się równomiernie we wszystkich kierunkach, poprzez narożne atomy tlenu. W ten sposób powstaje trójwymiarowy szkielet o skomplikowanej konstrukcji. Większość krzemianów szkieletowych stanowią glinokrzemiany, które zbudowane są z anionów [(Al.,Si)xO2x]-n. Częściowe zastąpienie krzemu (Si4+) przez glin (Al3+) w niektórych tetraedrach powoduje pojawienie się dodatkowego ładunku ujemnego, który jest kompensowany przez duże kationy, takie jak Na, K, Ca i inne.
Grupa krzemianów szkieletowych obejmuje minerały występujące we wszystkich grupach
skał. Są one również istotnymi komponentami materiału glebowego.
Do krzemianów szkieletowych należą:


Powrót do strony głównej