SKALENIE

Skalenie są obok kwarcu najważniejszymi minerałami skałotwórczymi większości
skał magmowych, stanowią bowiem blisko 60% objętości ich składu mineralnego. Ważną rolę skałotwórczą odgrywają także w pospolitych skałach metamorficznych. Skalenie uczestniczą również w budowie skał osadowych, głównie jednak jako składnik allogeniczny. są też ważnymi komponentami materiału glebowego.
Grupa skaleni obejmuje szereg minerałów o zróżnicowanym składzie chemicznym i
różnej postaci kryształów. Wszystkie skalenie są glinokrzemianami pierwiastków alkalicznych -
K, Na, Ca. Tworzą one kryształy mieszane, w których wzajemnemu podstawieniu ulega jedna lub dwie pary jonów. Skład chemiczny jest podstawą podziału skaleni na dwie grupy:
* skalenie potasowe
* plagioklazy (skalenie sodowo-wapniowe)
 


Powrót do strony głównej