TLENKI I WODOROTLENKI TYTANU

Minerały należące do tej grupy charakteryzują się najwyższą odpornością na wietrzenie
chemiczne. W skałach występują jako minerały akcesoryczne. W osadach i glebach obecne są jedynie w niewielkiej ilości. Nagromadzenie tych minerałów jest wskaźnikiem zaawansowanego stadium procesu wietrzenia chemicznego . Na obszarach tropikalnego lasu deszczowego tlenki tytanu mogą stać się głównym komponentem powierzchniowych warstw gleby. Reprezentowane są one przez rutyl i anataz.

RUTYL TiO2

CECHY MAKROSKOPOWE:

Postać występowania: rutyl krystalizuje w układzie tetragonalnym.
Pokrój kryształów: kryształy słupkowe, niekiedy igiełkowe oraz skupienia zbite i ziarniste.
Barwa: żółtawobrunatna, czerwonobrunatna do czarnej.
Połysk: metaliczno-diamentowy.
Rysa: żółtawobrunatna.
Twardość: 6,0 - 6,5.
Łupliwość: doskonała.
Gęstość: 4,2 g . cm-1.
WYSTĘPOWANIE
Rutyl jest minerałem akcesorycznym wielu skał magmowych. W większych ilościach
występuje w osadach powstałych na drodze intensywnego wietrzenia chemicznego, najczęściej jako minerał pierwotny.

ANATAZ TiO2

CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: anataz krystalizuje w układzie tetragonalnym.
Pokrój kryształów: kryształy w postaci podwójnej piramidy, niekiedy tabliczkowe.
Barwa: czerwonobrunatna do czarnej.
Połysk: metaliczno-diamentowy.
Rysa: czerwonobrunatna.
Twardość: 5,5 - 6,0.
Łupliwość: brak, przełam nierówny.
Gęstość:3,8 - 3,9 g . cm-1.
WYSTĘPOWANIE
Anataz jest minerałem akcesorycznym wielu skał magmowych i osadowych. Nagromadzenie
znacznych jego ilości świadczy o zaawansowanym procesie wietrzenia chemicznego. W przeciwieństwie do rutylu, najczęściej występuje w glebach i zwietrzelinach jako minerał wtórny. Jego powstawanie związane jest z uwalnianiem w procesie wietrzenia łatwiej rozpuszczalnych składników minerałów pierwotnych (np. piroksenów).


Powrót do strony głównej