PODZIAŁ SKAŁ MAGMOWYCH WEDŁUG GEOLOGICZNYCH WARUNKÓW POWSTAWANIA

W zależności od miejsca i warunków krzepnięcia skały magmowe dzielimy na:

  1. Skały magmowe plutoniczne (głębinowe) - powstające w wyniku krystalizacji stopu magmowego znajdującego się w zbiorniku, w głębszych strefach skorupy ziemskiej. Krystalizacja przebiega przy powolnym spadku ciśnienia i temperatury, w obecności fazy gazowej; stwarza to warunki dogodne do powstawania struktur jawnokrystalicznych (fanerytowych)
  2. Skały magmowe wulkaniczne (wylewne) - powstające na powierzchni ziemi po wylaniu się lawy przez krater wulkanu. Tworzeniu się tych skał towarzyszy bardzo szybki spadek ciśnienia i temperatury oraz gwałtowne odgazowanie. Warunki takie nie sprzyjają wykształcaniu struktury jawnokrystalicznej, dlatego też powstające skały mają strukturę afanitową bądź porfirową. W wyniku bardzo gwałtownego ochładzania może nie dojść do krystalizacji, czego następstwem jest powstawanie struktur szklistych lub półkrystalicznych.
W literaturze spotkać można dodatkowo termin "skały żyłowe", jest on jednak coraz rzadziej
stosowany, określa bowiem tylko formę występowania skał głębinowych.


Powrót do strony głównej