SKAŁY POCHODZENIA CHEMICZNEGO I ORGANICZNEGO

Skałami chemicznymi nazywane są utwory powstałe w wyniku wytrącania się pewnych
substancji z roztworów. Mianem organicznych określa się skały wytworzone na skutek nagromadzenia szczątków organizmów. Zaklasyfikowanie wielu skał jako czysto chemicznych lub czysto organicznych jest bardzo trudne, gdyż mogą one zawierać substancje pochodzenia organicznego i minerały wytrącone na drodze chemicznej. Wśród skał należących do tej grupy dominują następujące typy struktur:
Skały chemiczne i organiczne wykształcają najczęściej dwa podstawowe typy tekstur:
Najważniejszymi przedstawicielami osadów chemicznych i organicznych są następujące
grupy skał:
  1. skały węglanowe
  2. skały krzemionkowe
  3. skały żelaziste
  4. ewaporaty
  5. torfy


Powrót do strony głównej