SERPENTYNITY

Serpentynity powstają w wyniku płytkiej metamorfozy magmowych skał ultrazasadowych
(np. perydotytów). Są one skałami monomineralnymi, zbudowanymi wyłącznie z minerałów z grupy serpentynu. Struktury skał serpentynitowych są drobnoblastyczne, tekstury zaś bezładne. Ich barwa zmienia się od ciemnozielonej do brunatnej. Powstają z nich płytkie, silnie szkieletowe gleby o bardzo dużej zawartości magnezu.
W Polsce serpentynity występują na Dolnym Śląsku w pobliżu góry Ślęży, w Górach
Sowich oraz w okolicach Ząbkowic Śląskich .


Powrót do strony głównej