Historia Pałacu w Chobieni
 
            Pierwsza wzmianka o budowie zamku pochodzi z 1209 r. Pierwotnie otoczony był fosą z wodą. Kolejnymi właścicielami zamku (XV-XIX w.) były rody szlacheckie: von Zedlitz, von Rechenberg, von Dohna, von Galinski, von Kottwitz, von Nostitz, von Gesseler oraz inne. Kiedy właścicielem zamku został Georg von Kottwitz w XVI wieku rozpoczęto jego przebudowę z budowli obronnej na zgodną z obowiązującym wówczas stylem renesansowym rezydencję pałacową. Pozostawiono obronne mury, pomieszczenia wewnętrzne podwyższono i wpuszczono doń więcej światła. Dobudowano również piętro. Po stronie południowej dobudowano wieżę, na szczycie której zawieszono dzwon. Do dnia dzisiejszego jest to najwyższa część pałacu. Najniższą jego część stanowią łukowato sklepione piwnice. Według przekazów w jednej z nich miało ponoć tryskać źródło z najczystsza wodą. Wiąże się z nim legenda o rozpustnej dwórce zaklętej w złotą kaczkę
            Pałac został rozplanowany wokół prostokątnego wewnętrznego dziedzińca z trzema kolistymi basztami na narożach oraz jedną, prostokątną, na osi elewacji zachodniej, mieszczącą sklepioną sień przejazdową.  Skrzydła jedno- i dwutraktowe, dwukondygnacyjne zachowały na parterze sale sklepione kolebką z lunetami. Na elewacjach renesansowe kamienne obramienia okien oraz renesansowe i barokowe portale. Kiedy w roku 1905 dokonywano renowacji wewnątrz odkryto stare drewniane sufity z datą 1583. Sufity te pokrywały freski i herby rodowe.  Uległ uszkodzeniu w czasie działań wojennych w 1945 r.  Dziś z odnowionym dachem zabezpieczony przez niszczeniem.
            W swej historii pałac gościł wiele znamienitych osób. W 1611 roku Leonard von Kottwitz urządził w swoim pałacu wesele chobieńskiemu proboszczowi Johannowi Heermannowi, który poślubił piękną parafiankę Dorotę Feige. Na szczególną uwagę zasługuje wizyta króla pruskiego Fryderyka Wielkiego, zwanego filozofem z Sanssouci, inicjatora I. Rozbioru Polski. Tu w komnatach pałacu w 1759 roku po klęsce pod Kunowicami koło Słubic (największa klęska Prus podczas wojny siedmioletniej) król odwiedził rannych żołnierzy. Później powstał obraz "Przemowa króla Fryderyka Wielkiego w Chobieni". Płótno to wisiało w sali ratusza i miało przypominać słowa wypowiedziane wówczas przez władcę Prus: "Mówię wam moi dzielni żołnierze, że może nas rozdzielić tylko śmierć". Dziś obraz ten można obejrzeć w Muzeum Sztuki w Düsseldorfie. 

 

Film o pałacu >>>>>
Zamek w Chobieni:  https://www.youtube.com/watch?v=4iJNag0xXV8
Zamek w Chobieni dawniej i dziś:  https://www.youtube.com/watch?v=AVsgkvDTakM
 
Literatura:
1. Próchnicki K.: Zamek-Pałac w Chobieni. Zarys dziejów. W: Gmina Rudna. Informator. 1992.
 
 
[Do strony domowej]