Spis treści Skorowidz Poziom główny Poziom nadrzędny Poprzednia galeria Następna galeria

Typowa organizacja systemu plików

Niniejsza galeria przedstawia typową strukturę użytkową systemów plików charakterystyczną dla różnych systemów operacyjnych. Konkretne realizacje są bardziej złożone od przedstawionych schematów i mogą różnić się od nich szczegółami.

Systemy operacyjne UNIX
 • /

  Kartoteka główna systemu plików nosi nazwę /
  Znak / jest też separatorem nazw w ścieżce dostępu. W nazwach plików i kartotek rozróżniane są wielki i małe litery. Preferowane są krótkie nazwy kartotek, plików i poleceń.

  • bin

   Kartoteka /bin zawiera programy systemowe.

  • sbin

   Kartoteka /sbin zawiera programy do administrowania systemem.

  • lib

   Kartoteka /lib zawiera biblioteki systemowe.

  • etc

   Kartoteka /etc zawiera ogólnosystemowe pliki konfiguracyjne.

  • root

   Kartoteka /root jest kartoteką administratora.

  • usr

   Kartoteka /usr zawiera oprogramowanie użytkowe.

   • bin

    Kartoteka /usr/bin zawiera pliki wykonywalne oprogramowania użytkowego.

   • lib

    Kartoteka /usr/lib zawiera biblioteki niezbędne do funkcjonowania oprogramowania użytkowego.

   • share

    Kartoteka /usr/share zawiera pliki pomocnicze oprogramowania użytkowego.

   • local

    Kartoteka /usr/local zawiera oprogramowanie dodatkowe.

  • opt

   Kartoteka /opt zawiera pakiety oprogramowania nie należące do systemu.

  • home

   Kartoteka /home zawiera kartoteki użytkowników.

   • sad

    Każdy użytkownik ma własną kartotekę, w której przechowuje pliki danych i pliki konfiguracyjne. Użytkownik może odwoływać się do niej za pośrednictwem nazwy ~

    • bin

     Kartoteka ~/bin służy do przechowywania prywatnych plików wykonywalnych użytkownika.

    • public_html

     W systemach z usługą http kartoteka ~/public_html służy do udostępniania prywatnych dokumentów użytkownika.

    • .profile

     Kartoteka osobista mieści m.in. osobiste pliki konfiguracyjne systemu i aplikacji. Nazwy plików i kartotek konfiguracyjnych zwyczajowo rozpoczynają się znakiem kropki.

    • plik.a

     Dowiązanie symboliczne (symbolic link) wskazuje na inny plik przez odwołanie do jego nazwy.

    • Plik.a

     W nazwach plików rozróżnia się wielkie i małe litery.

    • plik.b

     Regularne pliki (files) przechowują informację.

   • kula
    • .profile

     Kartoteka osobista mieści m.in. osobiste pliki konfiguracyjne systemu i aplikacji.

    • Desktop

     Zawartość kartoteki ~/Desktop jest udostępniana jako obiekty pulpitu w niektórych GUI.

     • dane.1
    • dane.1
    • dane.3
  • mnt

   Kartoteka /mnt zawiera kartoteki zewnętrznych systemów plików.

   • floppy

    Kartoteka /mnt/floppy udostępnia pliki z dyskietki.

   • cdrom

    Kartoteka /mnt/cdrom udostępnia pliki z napędu CD.

   • usb

    Kartoteka /mnt/usb udostępnia pliki z pamięci Flash dostępnej przez port USB.

   • nfs

    Kartoteka /mnt/nfs udostępnia pliki z „dysku sieciowego”.

  • tmp

   Kartoteka /tmp służy do przechowywania tymczasowych plików roboczych.

  • var

   Kartoteka /var służy do przechowywania ważnych plików roboczych tworzonych przez procesy systemowe.

   • mail

    W systemach z usługą pocztową kartoteka /var/mail zawiera foldery poczty nadsyłanej do użytkowników.

    • root
    • sad
    • kula
   • www

    W systemach z usługą http kartoteka /var/www zawiera główny serwis WWW.

   • ftp

    W systemach z anonimowym serwisem ftp kartoteka /var/ftp zawiera pliki i kartoteki udostępnione dla tej usługi.

    • pub

     Kartoteka /var/ftp/pub z plikami udostępnionymi do pobierania.

    • upload

     Kartoteka /var/ftp/upload przeznaczona na pliki nadsyłane.

   • tmp

    Kartoteka /var/tmp służy do przechowywania tymczasowych plików roboczych tworzonych przez usługi systemowe.

  • dev

   Kartoteka /dev zawiera pliki systemowe urządzeń (dysków, terminali, kart, portów itp.). Użytkownicy nie korzystają bezpośrednio z tych plików.

   • hda
   • hdb
   • lp0
   • fd0
   • usb
   • dsp
   • pty
   • null
  • proc

   Kartoteka /proc zawiera część systemu plików obrazującą bieżący stan uruchomionych procesów.

Systemy operacyjne Windows 2000/XP
  • c:\

   Kartoteka główna systemu plików woluminu systemowego c:
   Znak \ jest nazwą kartoteki głównej oraz separatorem nazw w ścieżce dostępu. W nazwach plików i kartotek używa się wielkich i małych liter, ale nie są one rozróżniane. Preferowane są długie nazwy o opisowym charakterze.

   • Windows

    Kartoteka c:\Windows (lub c:\Winnt) zawiera system operacyjny.

    • System

     Kartoteka c:\Windows\System przechowuje pliki wykonywalne poleceń systemowych.

    • Temp

     Kartoteka c:\Windows\Temp służy do przechowywania tymczasowych plików roboczych.

   • Program Files

    W kartotece c:\Program Files przechowywane są zainstalowane pakiety oprogramowania.

    • Common Files

     Kartoteka c:\Program files\Common Files służy do przechowywania biliotek użytkowanych przez wiele pakietów.

   • Documents and Settings

    Kartoteka c:\Documents and Settings zawiera kartoteki użytkowników.

    • All Users

     Kartoteka c:\Documents and Settings\All Users zawiera wspólne dla wszyskich użytkowników elementy konfiguracji GUI.

     • Desktop

      Kartoteka Desktop służy do zarządzania wyglądem pulpitu GUI wszystkich użytkowników.

     • Start Menu

      Kartoteka Start Menu służy do zarządzania menu systemowym wszystkich użytkowników.

    • Adam Stępień

     Każdy użytkownik ma swoją własną kartotekę, w której przechowuje swoje pliki danych i pliki konfiguracyjne.

     • My Documents

      Kartoteka My Documents przeznaczona do przechowywania prywatnych plików danych użytkownika.

      • plik1.a

       Regularne pliki (files) przechowują informację.

      • plik1.b
     • Desktop

      Zawartość kartoteki Desktop jest udostępniana w GUI jako zawartość pulpitu użytkownika.

      • plik2.a

       Regularne pliki (files) przechowują informację.

      • plik2.b
     • Start Menu

      Kartoteka Start Menu służy do przechowywania prywatnych wpisów do menu systemowego.

     • Applications Data

      Kartoteka Applications Data przeznaczona do przechowywania plików roboczych związanych z użytkowaniem programów, w tym plików konfiguracyjnych.

     • plik.a

      Plik „skrótu” (link) udostępnia ikonę wskazywanego pliku (tylko w GUI).

      Regularne pliki (files) przechowują informację.

     • plik.b
     • User.dat

      Plik User.dat przechowuje prywatne wpisy użytkownika do konfiguracji systemu.

    • Urszula Kozak
     • My Documents
      • dane.1
      • dane.3
     • Desktop
     • Applications Data
     • User.dat
  • a:\

   Kartoteka główna systemu plików woluminu a: znajdującego się w stacji dyskietek.

  • d:\

   Kartoteka główna systemu plików woluminu d: (np. drugi dysk stały).

  • e:\

   Kartoteka główna systemu plików woluminu e: (np. czytnik CD).

  • f:\

   Kartoteka główna systemu plików woluminu f: (np. pamięć Flash podłączona do portu USB).

  • z:\

   Kartoteka główna systemu plików woluminu z: (np. dysk sieciowy).

Układ graficzny niniejszej galerii zrealizowano za pomocą elementów języka XHTML i stylów CSS. Rozwiązanie takie pozwala automatycznie wygenerować schemat drzewa z układu znaczników odwzorowujących strukturę katalogów za pomocą hierarchicznej listy.

Podczas lektury zaleca się korzystać z przeglądarek, które w pełni obsługują wersję 2.1 standardu kaskadowych arkuszy stylów (CSS).

© Copyright 2004–2007, 2009 by Jan Jełowicki, Katedra Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
janj@aqua.ar.wroc.pl
http://karnet.up.wroc.pl/~jasj