TALK I GLAUKONIT

TALK Mg3(OH)2[Si4O10]
CECHY MAKROSKOPOWE :
Postać występowania: talk krystalizuje w układzie jednoskośnym.
Pokrój kryształów: dobrze wykształcone kryształy występują rzadko, zwykle występuje w skupieniach blaszkowatych i zbitych.
Barwa: najczęściej jest bezbarwny, szary, zielonawy lub różowy
Połysk: perłowy, tłustawy.
Rysa: biała.
Twardość: 1,0 - wzorcowa w skali Mohsa.
Łupliwość: doskonała.
Gęstość: 2,7 - 2,8 g . cm-1.
WYSTĘPOWANIE
Talk jest głównym składnikiem łupków talkowych, występuje również w innych skałach
metamorficznych, np. serpentynitach. Jest on produktem hydrotermalnego rozkładu skał magmowych zasadowych i ultrazasadowych bogatych w magnez.
Talk jest minerałem o bardzo szerokim zastosowaniu. Wykorzytywany jest w przemyśle
papierniczym, gumowym, farbiarskim, a także w kosmetyce i medycynie.


GLAUKONIT
Glaukonit jest uwodnionym glinokrzemianem sodu, potasu, wapnia, magnezu, żelaza i
glinu o bardzo skomplikowanej budowie chemicznej.
CECHY MAKROSKOPOWE :
Postać występowania: glaukonit krystalizuje w układzie jednoskośnym.
Pokrój kryształów: zwykle występuje w mikrokrystalicznych agregatach łuseczkowych.
Barwa: zawsze zielona, z różnymi odcieniami.
Połysk: matowy, tłusty.
Rysa: jasnozielona.
Twardość: 2,0.
Łupliwość: doskonała.
Gęstość: 2,7 - 2,8 g . cm-1.
WYSTĘPOWANIE
Glaukonit jest minerałem typowyn dla osadów pochodzenia morskiego: piasków,
piaskowców, margli, wapieni piaszczystych i mułowców. W niektórych osadach jego koncentracja jest tak duża, że tworzy on tzw. piaski glaukonitowe, o charakterystycznym zielonym zabarwieniu. Według niektórych podziałów zaliczany jest do minerałów ilastych.


Powrót do strony głównej