TLENKI I WODOROTLENKI

Minerały należące do tej grupy są związkami metali i metaloidów z tlenem lub grupą
hydroksylową (OH). Najczęściej są to tlenki i wodorotlenki żelaza, glinu, manganu i tytanu. Niekiedy zaliczane są tu również minerały z grupy krzemionki, lecz ze względu na ich budowę krystalochemiczną uważa się je za krzemiany.
Związki tlenowe w skorupie ziemskiej odgrywają istotną rolę. Wolne tlenki i
wodorotlenki stanowią 17% wagowych litosfery, gdzie kumulują się głównie w warstwach zewnętrznych.
Tlenki tworzą trwalsze struktury wewnętrzne i wykazują zwykle dużą twardość i małą
rozpuszczalność. Wodorotlenki wykazują mniejszą trwałość, są mniej twarde i mniej odporne na działanie czynników fizycznych.
Dwie najważniejsze rodziny w tej grupie minerałów stanowią:
* tlenki i wodorotlenki żelaza
* tlenki i wodorotlenki glinu
* tlenki i wodorotlenki tytanu


Powrót do strony głównej