KRZEMIANY WARSTWOWE

Krzemiany warstwowe posiadają tetraedry połączone narożami w płaską
sześcioboczną sieć, utworzoną z warstwowych anionów [Si4O10]4-:

Pozostałe wierzchołki tetraedrów łączą się z oktaedrami, tworzącymi kolejną warstwę:

Krzemiany warstwowe zbudowane są więc z kolejno zmieniających się warstw tetraedrów i
oktaedrów tworzących pakiety. W zależności , od wzajemnego układu tych warstw wyróżnia się krzemiany:
* dwuwarstwowe o typie budowy 1:1, gdzie warstwa oktaedrów jest trwale, jednostronnie połączona z grupą tetraedrów:

* trójwarstwowe o typie budowy 2:1, gdzie warstwa ośmiościanów zamknięta jest między dwoma warstwami tetraedrów, zwróconych do siebie powierzchniami aktywnymi:

* czterowarstwowe, których budowa omówiona zostanie na stronie dotyczącej chlorytów.
 
Minerały należące do tej grupy zaliczane są do najważniejszych zarówno z
gleboznawczego, jak i skałotwórczego punktu widzenia. Głównymi przedstawicielami krzemianów warstwowych są:
* łyszczyki (miki)
* minerały ilaste
* chloryty
* talk i glaukonit


Powrót do strony głównej