EKLOGITY

Eklogity powstają w wyniku głębokiej metamorfozy zasadowych i ultrazasadowych skał
magmowych. Są to ciemno zabarwione skały, w których składzie mineralnym dominują pirokseny i granaty. W drobnych ilościach występują tu także kwarc, skalenie, amfibole i łyszczyki. Struktury tych skał są drobnoblastyczne, tekstury zaś bezładne. Eklogity występują najczęściej wśród skał amfibolitowych, tworząc w nich wkładki i rozciągnięte soczewki.
W Polsce eklogity występują w Górach Sowich oraz w masywie Śnieżnika.


Powrót do strony głównej