GRANULITY

Granulity powstały w wyniku głębokiego metamorfizmu skał magmowych wylewnych
zbliżonych do granitu i skał osadowych typu piaskowców. W skład granulitów wchodzą skalenie potasowe, kwarc oraz granaty. Struktury tych skał są drobnoblastyczne, tekstury bezładne, barwa zaś jasnoszara, niekiedy smużysta szaro-brunatna. Powstają z nich gleby lekkie i płytkie, ubogie w podstawowe składniki pokarmowe dla roślin.
W Polsce granulity występują w pobliżu Stronia Śląskiego i w Górach Sowich.


Powrót do strony głównej