Strona domowa
Jerzego Webera


  to English version

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojej strony domowej.

Nazywam się Jerzy Weber. Jestem profesorem w Instytucie Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego AR we Wrocławiu.

Moje korzenie i historia życia  .


Moje wspomnienia ze stanu wojennego.

 

Kliknij tutaj  aby się dowiedzieć jak się ze mną kontaktować.

 


Więcej informacji o AR we Wrocławiu .
  Tutaj  znajdziesz połączenia do niektórych interesujących stron związanych z gleboznawstwem, przygotowanych w różnych laboratoriach na świecie. Wiele z nich ma charakter użytkowy, a niektóre są wręcz fascynujące.
Możesz także zapoznać się ze stronami dydaktycznymi   z zakresu gleboznawstwa,
a także z innych dziedzin.


Kilka słów o tym co robię

Na Uczelni prowadzę wykłady i ćwiczenia z podstaw geologii i geochemii dla studentów kierunku „ochrona środowiska” oraz „biologia”, a także ćwiczenia z gleboznawstwa dla studentów kierunku rolniczego. 

 

Od nauczycieli akademickich oczekuje się, że będą się też wykazywać aktywnością  na polu naukowo-badawczym. Większość z nich jakoś znajduje na to czas. Również mnie udaje się czasem coś zrobić. Od szeregu lat moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zanieczyszczenia środowiska glebowego metalami ciężkimi. Specjalizuję się w badaniach mikromorfologicznych, a dokładniej submikroskopowych (przy zastosowaniu mikroskopii elektronowej) nad formami ich występowania w glebach zanieczyszczonych przez huty miedzi (habilitacja 1995). Chcesz zobaczyć jak wyglądają niektóre bogate w metale ciężkie składniki glebowe? Kliknij tutaj .

 

Zajmuję się też badaniami gleb na terenach objętych katastrofą ekologiczną w Karkonoszach (zamieranie i wypadanie lasów), ekologicznymi aspektami stosowania kompostów produkowanych ze stałych odpadów miejskich, jak też przemianami substancji próchnicznych w glebach i kompostach. Dokładniejsze informacje możesz znaleźć na stronie z wykazem moich publikacji  .


Nie zanudziło Cię jeszcze zwiedzanie mojej strony i wciąż jesteś ze mną?
- Cieszę się.
 

Zazwyczaj strony domowe zawierają informacje o zamiłowaniach autora. Uwielbiam zagraniczne podróże. Może dlatego, że przez kilka lat konsekwentnie mi tego odmawiano. Chociaż wielokrotnie miałem okazję włóczyć się razem z moją rodziną z przyczepą campingową po drogach i bezdrożach zachodniej i południowej Europy, pod względem przeżytych przygód nadal niedościgniona pozostaje moja autostopowa wyprawa do Bułgarii i Jugosławii w 1968 roku. Pod względem ładunku emocjonalnego porównywalny jest jedynie incydent z Rio de Janeiro w 1995. Wówczas grożący mi nożem latynoscy amatorzy łatwych pieniędzy umknęli, gdy zszokowany zrugałem ich ... po polsku. Czasem człowiek ma wyraźnie więcej szczęścia niż rozumu.

Moje kilkakrotne podróże przez ocean łączyły się z działalnością naukową, tj. z udziałem w konferencjach naukowych  oraz stażami naukowymi i wizytami .

 

Wizyty w wielu zagranicznych laboratoriach jak też udział w międzynarodowych konferencjach oczywiście jest bardzo pomocny w życiu zawodowym. Zyskuje się coraz więcej znajomych i przyjaciół, aż w końcu przychodzi zaproszenie do wygłoszenia referatu na prestiżowej konferencji naukowej. Podobnie było też w moim przypadku, chociaż nigdy nie dowiedziałem się jak doszło do zaproszenia mnie do przygotowania referatu na konferencję Subkomisji Mikromorfologii Gleb MTG w Brunszwiku w 1991, a następnie na Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Cincinnati w 1993, czy też na Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego w Acapulco w 1994 roku. Ten szczęśliwy zbieg wydarzeń przyczynił się do uaktywnienia mojej działalności w międzynarodowych organizacjach naukowych .


 


 
 
 
 Spis stron:
Jak się ze mną kontaktować
Połączenie z Akademią Rolniczą we Wrocławiu
materiały dydaktyczne
fotografie glebowych cząstek bagatych w metale ciężkie
lista publikacji
moje korzenie i historia życia
moje staże i wizyty
konferencje
ISEB 15
komitety naukowe i towarzystwa