Substancje próchniczne gleby

English version  powrót do pierwszej strony inne materiały dydaktyczne

 1. Definicja substancji próchnicznych gleby
 2. Rola i znaczenie związków próchnicznych w glebie
 3. Powstawanie substancji próchnicznych
 4. Charakterystyka swoistych substancji próchnicznych
 5. Charakterystyka nieswoistych substancji próchnicznych
 6. Spektroskopowe metody badawcze
 7. Połączenia związków próchnicznych z mineralną częścią gleby
 8. Oznaczanie zawartości substancji próchnicznych
 9. Ekstrakcja substancji próchnicznych z gleby
 10. Formy azotu organicznego w glebie
 11. Formy fosforu organicznego w glebie
 12. Formy i typy próchnicy glebowej
 13. Zawartość próchnicy w glebie
 14. Literatura
 15. 15 International Symposium on Environmental Biogeochemistry (ISEB 15)
 16. Pierwsze międzynarodowe czasopismo n/t subsancji humusowych
 17. Konferencje n/t substancji humusowych
 18. 10 Meeting of the International Humic Substances Society (IHSS10)

back to tutorialpowrót na stronę domową