Mechanika gruntów:Materiały do wykładów:

Własności fizyczne
Definicje, symbole, jednostki
Nowa klasyfikacja gruntów
Wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu
Zagęszczenie i zagęszczalność
Ściśliwość gruntów
Wytrzymałość gruntów
Naprężenia wywołane siłą skupioną
Naprężenia wywołane prostokątnym obciążeniem równomiernie rozłożonym
Naprężenia pod fundamentem
Wybrane zagadnienia konsolidacji
Stateczność skarp i zboczy
Parcie i odpór gruntu
Zasady dokumentowania geotechnicznego


Prezentacje:

Wykład 1 '2007
Wykład 2 '2007
Wykład 3 '2007
Wykład 4 i 5 '2007
Wykład 6 i 7 '2007
Stateczność skarp
Parcie i odpór gruntu
Wybrane zagadnienia konsolidacji
Wpływ mrozu na ośrodek gruntowy…
Wzmacnianie gruntów
Dokumentowanie geotechniczne


Przykłady zestawów egzaminacyjnych:

Zestaw '2005
Zestaw '2006
Zestaw '2007
Zestaw '2008


I sprawdzian '2009

II sprawdzian '2009

Materiały do ćwiczeń:

wzór okładki ćwiczenia

Godne polecenia materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:
Politechnika
Szczecińska

Politechnika Koszalińska


Tematy ćwiczeń:
ćwiczenie
L1


ćwiczenie L2
ćwiczenie L3
ćwiczenie L4
ćwiczenie K1
ćwiczenie K2 i K3
ćwiczenie K4
ćwiczenie K5 i K6


Współczynniki zanikania naprężeń Autor: Seweryn Szlachcic


Ostatniej modyfikacji dokonano 25 października 2010 r.