AMFIBOLITY

Amfibolity powstają w wyniku głębokiej metamorfozy skał magmowych typu gabra,
jak również osadowych o charakterze margli dolomitycznych. W ich składzie mineralnym dominują amfibole, plagioklazy i epidot, obok których występują mniejsze ilości kwarcu, biotytu, piroksenów i granatów. Taki skład mineralogiczny nadaje amfibolitom ciemną barwę, zwykle od ciemnozielonej do czarnej. Struktura tych skał jest drobnoblastyczna, tekstura zaś bezładna lub łupkowa. W wyniku wietrzenia amfibolitów powstają gleby gliniaste, zasobne w wapń, a ubogie w potas.
W Polsce amfibolity występują lokalnie w wielu miejscach w Sudetach, na ich przedgórzu
oraz w Tatrach Zachodnich.


Powrót do strony głównej