FYLLITY

Fyllity powstają w wyniku płytkiej metamorfozy skał ilastych, czasem także mułowców,
skał piaszczystych i arkozowych. Charakteryzują się strukturą bardzo drobnoblastyczną, o blastach trudno rozpoznawalnych makroskopowo. Tekstura fyllitów jest wybitnie łupkowa, z wyraźnie zaznaczoną podzielnością na cienkie płytki. Głównymi składnikami mineralnymi są tu: kwarc, serycyt i chloryty. Czyste fyllity mają barwę szarą, rzadziej niebieskawą lub brunatnawą. W wyniku wietrzenia skał fyllitowych powstają gleby gliniaste zasobne w potas, o dużej zawartości łupkowej zwietrzeliny.
Fyllity występują w słabiej zmetamorfizowanych kompleksach skalnych w Sudetach,
zwłaszcza w Górach Kaczawskich.


Powrót do strony głównej