ZIELEŃCE

Zieleńce powstają w wyniku płytkiej metamorfozy bazaltów i pokrewnych im
skał wylewnych. Struktura ich jest bardzo drobnoblastyczna, tekstura zaś zwykle łupkowa, niekiedy jednak również bezkierunkowa. W składzie mineralnym dominują chloryty, plagioklazy i epidot. Skały zieleńcowe odznaczają się charakterystyczną ciemnozieloną barwą z odcieniem niebieskawym. Wietrzeją stosunkowo łatwo, dając gleby gliniaste o dość dobrej zasobności w składniki pokarmowe dla roślin.
W Polsce zieleńce występują licznie w Górach Kaczawskich, gdzie tworzą tzw. serię
zieleńcową, powstałą w skutek metamorfozy grubego kompleksu bazaltów wieku staropaleozoicznego.


Powrót do strony głównej