SYSTEMATYKA MINERAŁÓW

Klasyfikacji minerałów dokonuje się na podstawie różnych właściwości, jednak
najpowszechniejszą metodą jest uproszczony podział minerałów według pokrewieństwa chemicznego i budowy krystalochemicznej. Zgodnie z tymi kryteriami minerały podzielono na 5 gromad:

I. Pierwiastki rodzime
II. Siarczki i siarkosole
III. Halogenki
IV. Tlenki i wodorotlenki
1)Tlenki i wodorotlenki żelaza
2)Tlenki i wodorotlenki glinu
3)Tlenki i wodorotlenki tytanu
V. Sole kwasów tlenowych
1)Azotany
2)Węglany
3)Siarczany
4)Fosforany
5)Krzemiany i glinokrzemiany
5a)Krzemiany wyspowe
5b)Krzemiany grupowe
5c)Krzemiany pierścieniowe
5d)Krzemiany łańcuchowe
5e)Krzemiany wstęgowe
5f)Krzemiany warstwowe
5g)Krzemiany szkieletowe


Powrót do strony głównej